Bình Định có tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công cao nhất cả nước trong 10 tháng đầu năm 2022

08/11/2022

Bình Định có tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công cao nhất cả nước trong 10 tháng đầu năm 2022

Theo dữ liệu của Bộ Tài chính công bố trước đó, Bình Định là địa phương có tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công cao nhất cả nước, đạt trên 79,6%.

Bình Định có tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công cao nhất cả nước trong 10 tháng đầu năm 2022

Bình Định có tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công cao nhất cả nước trong 10 tháng đầu năm 2022

Bộ Tài chính trước đó đã ban hành công văn số 10986/BTC-ĐT báo cáo tình hình thanh toán vốn đầu tư nguồn ngân sách Nhà nước lũy kế 9 tháng, ước thực hiện 10 tháng kế hoạch năm 2022.

Về giải ngân vốn kế hoạch năm 2022, lũy kế thanh toán từ đầu năm đến 30/9/2022 là 249.289,71 tỷ đồng, đạt 38,88% kế hoạch và đạt 42,98% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao (cùng kỳ năm 2021 đạt 43,49% kế hoạch và đạt 49,74% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao).

Xét theo từng địa phương, Bình Định là địa phương có tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công cao nhất với tỷ lệ 79,6% trong 10 tháng đầu năm, đạt hơn 7.034 tỷ đồng. Tiếp theo là tỉnh Tiền Giang với tỷ lệ giải ngân đạt 79,6% và tỉnh Đồng Tháp đã giải ngân được 75,2% tổng số vốn đầu tư công được giao.

Top 10 địa phương giải ngân vốn đầu tư công cao nhất 10 tháng 2022

Top 10 địa phương giải ngân vốn đầu tư công cao nhất 10 tháng 2022 (Nguồn: Bộ tài chính)

Theo Cục Thống kê tỉnh Bình Định, tỉnh đã giao và phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Trung ương năm 2022, năm 2023 với tổng số vốn là 835 tỷ đồng, thực hiện 5 dự án và giao, phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Trung ương năm 2022 với tổng số vốn 187 tỷ đồng.

Bình Định cũng đang thực hiện 3 dự án thuộc nguồn Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội. Tính chung 10 tháng đầu năm 2022, vốn đầu tư thuộc nguồn ngân sách Nhà nước do địa phương quản lý ước đạt 7.859,3 tỷ đồng, tăng 29,2% so với cùng kỳ, đạt 70,5% kế hoạch. Nguồn lực vốn đầu tư công năm 2022 của tỉnh liên tục được bổ sung, kế hoạch vốn năm 2022 tăng 38,4% so với năm 2021.

Về xuất nhập khẩu, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu tháng 10 của tỉnh Bình Định ước đạt 130 triệu USD, giảm 11% so tháng trước và giảm 21% so cùng kỳ. 10 tháng đầu năm 2022, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu ước đạt 1.716,4 triệu USD, tăng 15,5% so cùng kỳ.

Trong đó, xuất khẩu ước 1.332,3 triệu USD, tăng 20,1%; nhập khẩu ước đạt 384,1 triệu USD, tăng 1,8%. Hàng hóa thông qua cảng tháng 10/2022 ước đạt 1.031 nghìn TTQ, tăng 2,6% so với tháng trước và giảm 1,5% so với cùng kỳ; lũy kế 10 tháng năm 2022 ước đạt 11.759,2 nghìn TTQ, giảm 0,7% so với cùng kỳ.

Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tháng 10/2022 của tỉnh cũng tăng 3,04% so với tháng trước và tăng 6,60% so cùng kỳ; luỹ kế 10 tháng năm 2022 so cùng kỳ tăng 7,02%.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 10/2022 ước đạt 8.132,2 tỷ đồng, giảm 1,5% so với tháng trước và tăng 18,7% so cùng kỳ; luỹ kế 10 tháng năm 2022 ước đạt 77.548,2 tỷ đồng, tăng 19,1% so cùng kỳ.

Nguồn: nhipsongkinhte.toquoc.vn
Fanpage: https://www.facebook.com/duanquynhon.vn/