Dự án bất động sản – dịch vụ – thương mại và du lịch Bình Định 2021 kêu gọi đầu tư năm phần 2

06/07/2021

Dự án bất động sản – dịch vụ – thương mại và du lịch Bình Định 2021 P2

Dự án bất động sản – dịch vụ – thương mại và du lịch Bình Định 2021 kêu gọi đầu tư P2

1. Dự án Khu đô thị Phú Mỹ Tân

Vị trí dự án: Phường Hoài Tân, thị xã Hoài Nhơn.
Diện tích đầu tư: 31.3 ha
Mục tiêu xây dựng: Đầu tư khu dân cư đô thị và nhà ở thương mại.
Mức đầu tư tối thiểu (triệu USD): 8 triệu USD

Phối cảnh khô đô thị Phú Mỹ Tân

Phối cảnh khô đô thị Phú Mỹ Tân

2. Dự án Khu đô thị mới

Vị trí dự án: Phía Bắc KDC Phú Mỹ Lộc, phường Tam Quan và phường Tam Quan Bắc, thị xã Hoài Nhơn.
Diện tích đầu tư: 10 ha
Mục tiêu xây dựng: Đầu tư khu dân cư đô thị, nhà ở thương mại.
Mức đầu tư tối thiểu (triệu USD): Tùy quy mô

3. Dự án Hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư Tây trung tâm văn hóa

Vị trí dự án: Phường Tam Quan Bắc, thị xã Hoài Nhơn.
Diện tích đầu tư: 5 ha
Mục tiêu xây dựng: Đầu tư khu dân cư đô thị, nhà ở thương mại.
Mức đầu tư tối thiểu (triệu USD): Tùy quy mô

4. Dự án Khu đô thị, thương mại – dịch vụ phía Tây Bàu Hồ

Vị trí dự án: Phường Hoài Hương, thị xã Hoài Nhơn.
Diện tích đầu tư: 8 ha
Mục tiêu xây dựng: Đầu tư khu dân cư đô thị, nhà ở thương mại.
Mức đầu tư tối thiểu (triệu USD): Tùy quy mô

5. Dự án Khu đô thị Bình Chương Nam

Vị trí dự án: Thôn Bình Chương, phường Hoài Đức.
Diện tích đầu tư: 27 ha
Mục tiêu xây dựng: Đầu tư khu dân cư đô thị, nhà ở thương mại.
Mức đầu tư tối thiểu (triệu USD): Tùy quy mô

Dự án bất động sản - dịch vụ - thương mại và du lịch Bình Định 2021 P2

Dự án bất động sản – dịch vụ – thương mại và du lịch Bình Định 2021 P2

6. Dự án Khu đô thị Phú Mỹ Hương

Vị trí dự án: Phường Hoài Hương, thị xã Hoài Nhơn.
Diện tích đầu tư: 19 ha
Mục tiêu xây dựng: Đầu tư khu dân cư đô thị, nhà ở thương mại.
Mức đầu tư tối thiểu (triệu USD): Tùy quy mô

7. Dự án Khu dân cư, nhà ở xã hội, bến xe khách và bến xe tải

Vị trí dự án: Phường Bồng Sơn, thị xã Hoài Nhơn.
Diện tích đầu tư: 12 ha
Mục tiêu xây dựng: Đầu tư khu dân cư đô thị, nhà ở thương mại.
Mức đầu tư tối thiểu (triệu USD): Tùy quy mô

8. Dự án Khu dân cư Bến xe khách và bến xe tải khu vực Tam Quan

Vị trí dự án: Phía Bắc cây xăng dầu Việt Hưng, Phường Tam Quan Bắc, thị xã Hoài Nhơn.
Diện tích đầu tư: 5 ha
Mục tiêu xây dựng: Đầu tư khu dân cư đô thị, nhà ở thương mại.
Mức đầu tư tối thiểu (triệu USD): Tùy quy mô

9. Dự án Khu đô thị Tân Thành 1

Vị trí dự án: (Khu đô thị Khang Mỹ Lộc), phường Tam Quan Bắc, thị xã Hoài Nhơn.
Diện tích đầu tư: 15.3 ha
Mục tiêu xây dựng: Đầu tư khu dân cư đô thị, nhà ở thương mại.
Mức đầu tư tối thiểu (triệu USD): Tùy quy mô

10. Dự án Khu dân cư Phúc Gia Tân

Vị trí dự án: Phường Hoài Tân, thị xã Hoài Nhơn.
Diện tích đầu tư: 4.2 ha
Mục tiêu xây dựng: Đầu tư khu dân cư đô thị, nhà ở thương mại.
Mức đầu tư tối thiểu (triệu USD): Tùy quy mô

Khu đô thị Phúc Tân Gia

Khu đô thị Phúc Tân Gia

11. Dự án Showroom trưng bày, mua bán, bảo trì bảo dưỡng, cung cấp phụ tùng xe ô tô

Vị trí dự án: Phường Bồng Sơn, thị xã Hoài Nhơn.
Diện tích đầu tư: 1.6 ha
Mục tiêu xây dựng: Đầu tư xây dựng khu thương mại, dịch vụ.
Mức đầu tư tối thiểu (triệu USD): Tùy quy mô

12. Dự án Trung tâm du lịch Thương mại tổng hợp Khách sạn Vy Phương

Vị trí dự án: Phường Tam Quan Bắc, huyện Hoài Nhơn.
Diện tích đầu tư: 0.7 ha
Mục tiêu xây dựng: Đầu tư xây dựng khu thương mại, dịch vụ.
Mức đầu tư tối thiểu (triệu USD): Tùy quy mô

13. Dự án Khu dân cư Nam sông Lại Giang

Vị trí dự án: Phường Hoài Đức, thị xã Hoài Nhơn.
Diện tích đầu tư: 27 ha
Mục tiêu xây dựng: Đầu tư khu dân cư đô thị, nhà ở thương mại.
Mức đầu tư tối thiểu (triệu USD): Tùy quy mô

14. Dự án Khu vui chơi, thể thao Tom & Jerry Water Park

Vị trí dự án: Khu phố 05,Phường Bồng Sơn, thị xã Hoài Nhơn.
Diện tích đầu tư: 1 ha
Mục tiêu xây dựng: Khu thương mại, dịch vụ, vui chơi, giải trí, thể dục, thể thao.
Mức đầu tư tối thiểu (triệu USD): Tùy quy mô

15. Dự án Khu dân cư phía Tây Năm Tấn

Vị trí dự án: Phường Hoài Thanh Tây, thị xã Hoài Nhơn.
Diện tích đầu tư: 76 ha
Mục tiêu xây dựng: Đầu tư khu dân cư đô thị, nhà ở thương mại.
Mức đầu tư tối thiểu (triệu USD): Tùy quy mô

16. Dự án Khu thương mại, dịch vụ

Vị trí dự án: Khu phố Thuận Thượng 1 (Điểm trường Mẫu giáo và Tiểu học Hoài Xuân), Phường Hoài Xuân, thị xã Hoài Nhơn.
Diện tích đầu tư: 0.1 ha
Mục tiêu xây dựng: Khu thương mại, dịch vụ, mua sắm.
Mức đầu tư tối thiểu (triệu USD): Tùy quy mô

17. Dự án Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng cao cấp Bãi Con

Vị trí dự án: Xã Hoài Hải, thị xã Hoài Nhơn
Diện tích đầu tư: 100 ha
Mục tiêu xây dựng: Đầu tư xây dựng khu du lịch sinh thái, nghỉ dưởng.
Mức đầu tư tối thiểu (triệu USD): Tùy quy mô

18. Dự án Khu du lịch sinh thái bãi biển Lộ Diêu

Vị trí dự án: Xã Hoài Mỹ, thị xã Hoài Nhơn
Diện tích đầu tư: 50 ha
Mục tiêu xây dựng: Đầu tư xây dựng khu du lịch sinh thái, nghỉ dưởng.
Mức đầu tư tối thiểu (triệu USD): Tùy quy mô

19. Dự án Khu du lịch sinh thái quanh Hồ Cây Khế

Vị trí dự án: Hoài Mỹ, thị xã Hoài Nhơn
Diện tích đầu tư: 20 ha
Mục tiêu xây dựng: Đầu tư xây dựng khu du lịch sinh thái, nghỉ dưởng.
Mức đầu tư tối thiểu (triệu USD): Tùy quy mô

20. Dự án Khu du lịch tâm linh kết hợp du lịch sinh thái Chùa Tịnh Viên

Vị trí dự án: Hoài Châu Bắc, thị xã Hoài Nhơn
Diện tích đầu tư: 20 ha
Mục tiêu xây dựng: Đầu tư xây dựng khu du lịch sinh thái, nghỉ dưởng.
Mức đầu tư tối thiểu (triệu USD): Tùy quy mô

21. Dự án Khu du lịch sinh thái Suối Vàng

Vị trí dự án: Hoài Sơn, thị xã Hoài Nhơn
Diện tích đầu tư: 2 ha
Mục tiêu xây dựng: Đầu tư xây dựng khu du lịch sinh thái, nghỉ dưởng.
Mức đầu tư tối thiểu (triệu USD): Tùy quy mô

22.  Dự án Khu du lịch sinh thái La Vuông

Vị trí dự án: Hoài Sơn, thị xã Hoài Nhơn
Diện tích đầu tư: 250-300 ha
Mục tiêu xây dựng: Đầu tư xây dựng khu du lịch sinh thái, nghỉ dưởng.
Mức đầu tư tối thiểu (triệu USD): Tùy quy mô

23. Dự án Điểm du lịch sinh thái Đập Cấm An Sơn

Vị trí dự án: Hoài Châu, thị xã Hoài Nhơn
Diện tích đầu tư: 3  ha
Mục tiêu xây dựng: Đầu tư xây dựng khu du lịch sinh thái, nghỉ dưởng.
Mức đầu tư tối thiểu (triệu USD): Tùy quy mô

24. Dự án Khu du lịch sinh thái Hồ Cẩn Hậu

Vị trí dự án: Hoài Sơn, thị xã Hoài Nhơn
Diện tích đầu tư: 50  ha
Mục tiêu xây dựng: Đầu tư xây dựng khu du lịch sinh thái, nghỉ dưởng.
Mức đầu tư tối thiểu (triệu USD): Tùy quy mô

25. Dự án Bến xe An Lương

Vị trí dự án: Thôn Thượng An, xã Mỹ Chánh, huyện Phù Mỹ
Diện tích đầu tư: 1  ha
Mục tiêu xây dựng: Đầu tư xây dựng hoàn thiện kết cấu hạ tầng và kinh doanh bến xe loại 3 (Dự kiến điều chỉnh quy hoạch chung).
Mức đầu tư tối thiểu (triệu USD): 4 triệu USD

26. Dự án Bến xe Phù Mỹ

Vị trí dự án: Khu phố An Lạc Đông 2, thị trấn Phù Mỹ, huyện Phù Mỹ
Diện tích đầu tư: 1.5  ha
Mục tiêu xây dựng: Đầu tư xây dựng hoàn thiện kết cấu hạ tầng và kinh doanh bến xe loại 3 theo quy hoạch chi tiết được phê duyệt.
Mức đầu tư tối thiểu (triệu USD): 5 triệu USD

27. Dự án Khu đô thị Nam đường tránh xã Mỹ Chánh

Vị trí dự án: Thôn An Lương, xã Mỹ Chánh, huyện Phù Mỹ
Diện tích đầu tư: 11.05  ha
Mục tiêu xây dựng: Xây dựng mới khu dân cư đô thị và nhà ở thương mại.
Mức đầu tư tối thiểu (triệu USD): 40 triệu USD

28. Dự án  Khu đô thị Dương Liễu Nam

Vị trí dự án: KP Dương Liễu Nam, thị trấn Bình Dương, huyện Phù Mỹ
Diện tích đầu tư: 20 ha
Mục tiêu xây dựng: Xây dựng mới khu dân cư đô thị và nhà ở thương mại.
Mức đầu tư tối thiểu (triệu USD): 70 triệu USD

29. Dự án Khu đô thị phía Tây đường Đèo Nhông – Dương Liễu

Vị trí dự án: KP Phú Thiện, thị trấn Phù Mỹ, huyện Phù Mỹ
Diện tích đầu tư: 10 ha
Mục tiêu xây dựng: Xây dựng mới khu dân cư đô thị và nhà ở thương mại.
Mức đầu tư tối thiểu (triệu USD): 40 triệu USD

30. Dự án Khu dịch vụ thương mại Vườn dừa

Vị trí dự án: KP An Lạc Đông 1, thị trấn Phù Mỹ
Diện tích đầu tư: 5 ha
Mục tiêu xây dựng: Xây dựng khu thương mại, dịch vụ, mua sắm, nhà hàng, khách sạn, vui chơi, giải trí…
Mức đầu tư tối thiểu (triệu USD): 10 triệu USD

31. Dự án Trung tâm thể dục thể thao

Vị trí dự án: KP An Lạc Đông 1, thị trấn Phù Mỹ
Diện tích đầu tư: 2 ha
Mục tiêu xây dựng: Xây dựng sân bóng đá và nhà thi đấu thể thao đa năng
Mức đầu tư tối thiểu (triệu USD): 4 triệu USD

32. Dự án Cửa hàng kinh doanh tổng hợp

Vị trí dự án: Số 291, Đường Quang Trung, thị trấn Phù Mỹ, huyện Phù Mỹ
Diện tích đầu tư: 0.1 ha
Mục tiêu xây dựng: Khu thương mại – dịch vụ, trung tâm mua sắm (dự kiến xây dựng khối nhà 03-5 tầng, tạo điểm nhấn kiến trúc cho khu trung tâm thị trấn Phù Mỹ)
Mức đầu tư tối thiểu (triệu USD): 5 triệu USD

33. Dự án  Khu sinh hoạt văn hóa huyện Phù Mỹ

Vị trí dự án: Đường Quang Trung, thị trấn Phù Mỹ, huyện Phù Mỹ
Diện tích đầu tư: 0.5 ha
Mục tiêu xây dựng: Khách sạn phục vụ lưu trú cho khách du lịch, cán bộ về công tác tại địa phương (dự kiến xây dựng khối nhà 04 – 05 tầng, tạo điểm nhấn kiến trúc cho thị trấn Phù Mỹ)
Mức đầu tư tối thiểu (triệu USD): 5 triệu USD

34. Dự án Điểm du lịch Đồi Gành

Vị trí dự án: Thôn Xuân Bình Bắc, xã Mỹ An, huyện Phù Mỹ
Diện tích đầu tư: 10 ha
Mục tiêu xây dựng: Đầu tư xây dựng khu du lịch sinh thái Biển, nghỉ dưỡng, thể dục, thể thao
Mức đầu tư tối thiểu (triệu USD): 20 triệu USD

35. Dự án Điểm du lịch Hải Đăng Hòn nước

Vị trí dự án: Thôn Tân Phụng, xã Mỹ Thọ, huyện Phù Mỹ
Diện tích đầu tư: 10 ha
Mục tiêu xây dựng: Đầu tư xây dựng khu du lịch sinh thái Biển, nghỉ dưỡng, thể dục, thể thao
Mức đầu tư tối thiểu (triệu USD): 20 triệu USD

Dự án bất động sản - dịch vụ - thương mại và du lịch Bình Định 2021 P2

Dự án bất động sản – dịch vụ – thương mại và du lịch Bình Định 2021 P2

36. Dự án Điểm du lịch Mũi Vi rồng xã Mỹ Thọ

Vị trí dự án: Thôn Tân Phụng, xã Mỹ Thọ, huyện Phù Mỹ
Diện tích đầu tư: 10 ha
Mục tiêu xây dựng: Đầu tư xây dựng khu du lịch sinh thái Biển, nghỉ dưỡng, thể dục, thể thao
Mức đầu tư tối thiểu (triệu USD): 20 triệu USD

Dự án bất động sản - dịch vụ - thương mại và du lịch Bình Định 2021 P2

Dự án bất động sản – dịch vụ – thương mại và du lịch Bình Định 2021 P2

37. Dự án Điểm du lịch sinh thái biển Bãi con, Phú Thứ – Lộ Diêu

Vị trí dự án: Thôn Phú Thứ, xã Mỹ Đức, huyện Phù Mỹ
Diện tích đầu tư: 10 ha
Mục tiêu xây dựng: Đầu tư xây dựng khu du lịch sinh thái Biển, nghỉ dưỡng, thể dục, thể thao
Mức đầu tư tối thiểu (triệu USD): 20 triệu USD

38. Dự án Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng kết hợp trồng trọt và bảo tồn thiên nhiên

Vị trí dự án: Thôn Vĩnh Lợi 2, Vĩnh Lợi 3, xã Mỹ Thành, huyện Phù Mỹ
Diện tích đầu tư: 10 ha
Mục tiêu xây dựng: Đầu tư xây dựng khu du lịch sinh thái Biển, nghỉ dưỡng kết hợp trồng trọt và bảo tồn thiên nhiên.
Mức đầu tư tối thiểu (triệu USD): 20 triệu USD

39. Dự án Điểm du lịch sinh thái suối Đá Bàn, gắn với với du lịch tâm linh “Thiên Sanh Tự”

Vị trí dự án: Thôn Hội Khánh, xã Mỹ Hòa, huyện Phù Mỹ
Diện tích đầu tư: 10 ha
Mục tiêu xây dựng: Đầu tư xây dựng và kinh doanh dịch vụ du lịch sinh thái Núi rừng (suối Đá Bàn) kết hợp du lịch tâm linh Chùa Thiên Sanh và di tích lịch sử Nhà yêu nước Bùi Điền.
Mức đầu tư tối thiểu (triệu USD): 20 triệu USD

40. Dự án Trạm dừng chân Cát Trinh

Vị trí dự án: Thôn Phú Kim, xã Cát Trinh, huyện Phù Cát
Diện tích đầu tư: 1.5 ha
Mục tiêu xây dựng: Đầu tư xây dựng trạm dừng chân, Ki ốt, Khách sạn, Trạm xăng dầu, Cửa hàng bán đồ lưu niệm và các dịch vụ khác…
Mức đầu tư tối thiểu (triệu USD): Tùy theo quy mô do Nhà đầu tư thực hiện

41. Dự án Phân khu 2 – Khu trung tâm đô thị du lịch biển

Vị trí dự án: Khu vực phía Nam vùng đầm Đề Gi, xã Cát Khánh, huyện Phù Cát
Diện tích đầu tư: 1772 ha
Mục tiêu xây dựng: Hình thành khu đô thị, dịch vụ thương mại, resort nghỉ dưỡng, trung tâm thể dục thể thao kết hợp công viên chuyên đề.
Mức đầu tư tối thiểu (triệu USD): Tùy quy mô

42. Dự án Khu thương mại dịch vụ

Vị trí dự án: Thôn Ngãi An, xã Cát Khánh, huyện Phù Cát
Diện tích đầu tư: 0.8 ha
Mục tiêu xây dựng: Dự kiến khu trung tâm thương mại – Dịch vụ nằm trong khu trung tâm xã Cát Khánh (phía Nam trường Mẫu giáo trung tâm xã) nhằm phục vụ nhu cầu cho người dân trung khu vực.
Mức đầu tư tối thiểu (triệu USD): Tùy quy mô

43. Dự án Khu thương mại dịch vụ

Vị trí dự án: Thôn Ngãi An, xã Cát Khánh, huyện Phù Cát
Diện tích đầu tư: 0.2 ha
Mục tiêu xây dựng: Khu trung tâm thương mại – Dịch vụ nằm trong khu trung tâm xã Cát Khánh (phía Bắc trường Mẫu giáo trung tâm xã) nhằm phục vụ nhu cầu cho người dân trung khu vực.
Mức đầu tư tối thiểu (triệu USD): Tùy quy mô

44. Dự án Khu thương mại dịch vụ 1

Vị trí dự án: Thôn An Quang Tây, xã Cát Khánh, huyện Phù Cát
Diện tích đầu tư: 0.3 ha
Mục tiêu xây dựng: Dự kiến khu trung tâm thương mại – Dịch vụ nằm (phía Đông Cầu Ngòi dốc Gành) nhằm phục vụ nhu cầu cho người dân trung khu vực.
Mức đầu tư tối thiểu (triệu USD): Tùy quy mô

45. Dự án Khu thương mại dịch vụ 2

Vị trí dự án: Thôn An Quang Tây, xã Cát Khánh, huyện Phù Cát
Diện tích đầu tư: 0.4 ha
Mục tiêu xây dựng: Dự kiến khu trung tâm thương mại – Dịch vụ nằm (phía Đông Cầu Ngòi dốc Gành) nhằm phục vụ nhu cầu cho người dân trung khu vực.
Mức đầu tư tối thiểu (triệu USD): Tùy quy mô

46. Dự án Khu thương mại – Dịch vụ thị trấn Ngô Mây (công ty lương thực cũ)

Vị trí dự án: Khu phố An Khương, thị trấn Ngô Mây, huyện Phù Cát
Diện tích đầu tư: 0.2 ha
Mục tiêu xây dựng: Dự kiến khu trung tâm thương mại – Dịch vụ nằm trong khu vực trung tâm thị trấn Ngô Mây nhằm phục vụ nhu cầu cho người dân trung khu vực và người dân trên địa bàn huyện Phù Cát.
Mức đầu tư tối thiểu (triệu USD): Tùy quy mô

47. Dự án Khu Thương mại – Dịch vụ

Vị trí dự án: Khu phố An Phú, thị trấn Ngô Mây, huyện Phù Cát
Diện tích đầu tư: 0.1 ha
Mục tiêu xây dựng: Dự kiến xây dựng khối nhà 03 tầng trở lên để kinh doanh siêu thị cỡ vừa.
Mức đầu tư tối thiểu (triệu USD): Tùy quy mô

48. Dự án Khu hỗn hợp – dịch vụ thương mại, kết hợp khu dân cư chỉnh trang đô thị

Vị trí dự án: Thị trấn Tuy Phước, huyện Tuy Phước
Diện tích đầu tư: 10.3 ha
Mục tiêu xây dựng: Tạo quỹ đất phục vụ dân cư, thương mại dịch vụ hỗ hợp, các công trình hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, góp phần chỉnh trang và phát triển đô thị.
Mức đầu tư tối thiểu (triệu USD): 8.3 triệu USD

49. Dự án Khu bến xe khách, dịch vụ hỗn hợp và bãi đỗ xe

Vị trí dự án: Thị trấn Diêu Trì, huyện Tuy Phước
Diện tích đầu tư: 4.5 ha
Mục tiêu xây dựng: Hình thành khu phúc hợp gồm bãi đỗ xe, garage xe ô tô
Mức đầu tư tối thiểu (triệu USD): 2.2 triệu USD

50. Dự án Trung tâm thương mại Tây Sơn

Vị trí dự án: Khu dân cư phía đông thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn
Diện tích đầu tư: 1.3 ha
Mục tiêu xây dựng: Đầu tư xây dựng trung tâm thương mại, dịch vụ phục vụ nhu cầu mua sắm, tiêu dùng của nhân dân trong huyện Tây sơn
Mức đầu tư tối thiểu (triệu USD): Tùy quy mô

51. Dự án Khách sạn Phú Phong

Vị trí dự án: Khối IV, thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn
Diện tích đầu tư: 0.7 ha
Mục tiêu xây dựng: Gồm các hạng mục Khách sạn, Trung tâm Hội nghị – Dịch vụ
Mức đầu tư tối thiểu (triệu USD): Tùy quy mô

52. Dự án Khu thương mại, dịch vụ

Vị trí dự án: Khu dân cư phía Nam QL 19 thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn
Diện tích đầu tư: 0.7 ha
Mục tiêu xây dựng: Đầu tư xây dựng trung tâm thương mại, dịch vụ phục vụ nhu cầu mua sắm, tiêu dùng của nhân dân trong huyện Tây sơn
Mức đầu tư tối thiểu (triệu USD): Tùy quy mô

53. Dự án Khu du lịch thác đổ xã Vĩnh An

Vị trí dự án: Xã Vĩnh An, huyện Tây Sơn
Diện tích đầu tư: 30 ha
Mục tiêu xây dựng: Đầu tư xây dựng và kinh doanh du lịch sinh thái – Dịch vụ
Mức đầu tư tối thiểu (triệu USD): Tùy quy mô

54. Dự án Khu du lịch đập dâng Văn Phong

Vị trí dự án: Xã Tây Giang và Bình Tường, huyện Tây Sơn
Diện tích đầu tư: 70 ha
Mục tiêu xây dựng: Khu du lịch sinh thái, vui chơi giải trí và nghỉ dưỡng
Mức đầu tư tối thiểu (triệu USD): Tùy quy mô

55. Dự án Khu Trang trại kết hợp với du kịch sinh thái

Vị trí dự án: Xã Tây Phú, huyện Tây Sơn
Diện tích đầu tư: 300 ha
Mục tiêu xây dựng: Trang trại trồng cây công nghệ cao, nhà vườn, khu nghỉ dưỡng, trạm dừng, bãi đỗ xe
Mức đầu tư tối thiểu (triệu USD): Tùy quy mô

56. Dự án Khu dịch vụ và thương mại

Vị trí dự án: khu vực Đê bao sông Kôn, Thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn
Diện tích đầu tư: 0.1 ha
Mục tiêu xây dựng: Khách sạn – Dịch vụ
Mức đầu tư tối thiểu (triệu USD): 2 triệu USD

57. Dự án Bến xe Tây Sơn

Vị trí dự án: Khu vực phía Nam khu quy hoạch dân cư phía Nam QL19, thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn
Diện tích đầu tư: 2.5 ha
Mục tiêu xây dựng: Bãi đậu xe
Mức đầu tư tối thiểu (triệu USD): Tùy quy mô

58. Dự án Khu liên hợp Thể dục – Thể thao

Vị trí dự án: Khu phía Nam QL19, trên tuyến đường vào khu du lịch Hầm Hô, xã Tây Phú, huyện Tây Sơn
Diện tích đầu tư: 10 ha
Mục tiêu xây dựng: Đầu tư xây dựng khu thể thao hỗn hợp
Mức đầu tư tối thiểu (triệu USD): Tùy quy mô

59. Dự án Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Vĩnh Sơn

Vị trí dự án: Xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Thạnh
Diện tích đầu tư: 28.5 ha
Mục tiêu xây dựng: Xây dựng khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng
Mức đầu tư tối thiểu (triệu USD): Tùy quy mô

60. Dự án Khu thương mại, dịch vụ nghỉ dưỡng và ẩm thực ven sông Kôn

Vị trí dự án: Thị trấn Vĩnh Thạnh, huyện Vĩnh Thạnh
Diện tích đầu tư: 22 ha
Mục tiêu xây dựng: Xây dựng khu thương mại, nghỉ dưỡng và ẩm thực
Mức đầu tư tối thiểu (triệu USD): Tùy quy mô

61. Dự án Khu trung tâm thương mại dịch vụ thị trấn Vĩnh Thạnh

Vị trí dự án: Khu nhà KBNN cũ, Thị trấn Vĩnh Thạnh, huyện Vĩnh Thạnh
Diện tích đầu tư: 0.2 ha
Mục tiêu xây dựng: Xây dựng khu trung tâm thương mại dịch vụ
Mức đầu tư tối thiểu (triệu USD): Tùy quy mô

62. Dự án Khu dân cư Đông Bàn Thành 4

Vị trí dự án: Phường Đập Đá, thị xã An Nhơn
Diện tích đầu tư: 10 ha
Mục tiêu xây dựng: Xây dựng khu dân cư và thương mại dịch vụ đồng bộ và hiện đại về cơ sở hạ tầng, kỹ thuật, giao thông
Mức đầu tư tối thiểu (triệu USD): Tùy quy mô

63. Dự án Bến xe khách kết hợp kinh doanh dịch vụ tổng hợp

Vị trí dự án: Xã Nhơn An, thị xã An Nhơn
Diện tích đầu tư: 7 ha
Mục tiêu xây dựng: Xây dựng bến xe khách loại 2, chợ đầu mối nông sản và hàng hóa tổng hợp; khu dịch vụ kinh doanh tổng hợp, trạm tiếp nhiên liệu và các ki ốt cho thuê
Mức đầu tư tối thiểu (triệu USD): Tùy quy mô

64. Dự án Khu thương mại dịch vụ Ngãi Chánh

Vị trí dự án: Khu dân cư Ngãi Chánh 3, xã Nhơn Hậu, thị xã An Nhơn
Diện tích đầu tư:0.1 ha
Mục tiêu xây dựng: Đầu tư xây dựng khu thương mại, dịch vụ
Mức đầu tư tối thiểu (triệu USD): Tùy quy mô

65. Dự án Khu thương mại dịch vụ Hòa Cư

Vị trí dự án: Khu dân cư Hòa Cư, phường Nhơn Hòa, thị xã An Nhơn
Diện tích đầu tư:0.8 ha
Mục tiêu xây dựng: Đầu tư xây dựng khu thương mại, dịch vụ
Mức đầu tư tối thiểu (triệu USD): Tùy quy mô

66. Dự án Khu thương mại dịch vụ Trường Thi 1

Vị trí dự án: Khu dân cư hai bên đường Trường Thi, phường Nhơn Hòa, thị xã An Nhơn
Diện tích đầu tư: 0.2 ha
Mục tiêu xây dựng: Đầu tư xây dựng khu thương mại, dịch vụ
Mức đầu tư tối thiểu (triệu USD): Tùy quy mô

67. Dự án Khu thương mại dịch vụ Trường Thi 2

Vị trí dự án: Khu dân cư hai bên đường Trường Thi, phường Nhơn Hòa, thị xã An Nhơn
Diện tích đầu tư: 0.2 ha
Mục tiêu xây dựng: Đầu tư xây dựng khu thương mại, dịch vụ
Mức đầu tư tối thiểu (triệu USD): Tùy quy mô

68. Dự án  Khu thương mại dịch vụ Đội 9

Vị trí dự án: Khu dân cư Đội 9, phường Nhơn Hưng, thị xã An Nhơn
Diện tích đầu tư: 0.1 ha
Mục tiêu xây dựng: Đầu tư xây dựng khu thương mại, dịch vụ kinh doanh và sản xuất gia công may mặc
Mức đầu tư tối thiểu (triệu USD): Tùy quy mô

69. Dự án Khu thương mại dịch vụ Đông đường Nguyễn Văn Linh

Vị trí dự án: Đông đường Nguyễn Văn Linh, phường Bình Định, thị xã An Nhơn
Diện tích đầu tư: 0.3 ha
Mục tiêu xây dựng: Đầu tư xây dựng khách sạn
Mức đầu tư tối thiểu (triệu USD): Tùy quy mô

70. Dự án Khu thương mại dịch vụ A5

Vị trí dự án: Khu dân cư Tổ 5, phường Bình Định, thị xã An Nhơn
Diện tích đầu tư: 0.2 ha
Mục tiêu xây dựng: Đầu tư xây dựng khu thương mại, dịch vụ
Mức đầu tư tối thiểu (triệu USD): Tùy quy mô

71. Dự án Khu thương mại dịch vụ A6

Vị trí dự án: Khu dân cư Tổ 6, phường Bình Định, thị xã An Nhơn
Diện tích đầu tư: 0.1 ha
Mục tiêu xây dựng: Đầu tư xây dựng khu thương mại, dịch vụ
Mức đầu tư tối thiểu (triệu USD): Tùy quy mô

72. Dự án Khu thương mại dịch vụ A7

Vị trí dự án: Khu dân cư Tổ 7, phường Bình Định, thị xã An Nhơn
Diện tích đầu tư: 0.1 ha
Mục tiêu xây dựng: Đầu tư xây dựng khu thương mại, dịch vụ
Mức đầu tư tối thiểu (triệu USD): Tùy quy mô

73. Dự án Khu thương mại dịch vụ A8

Vị trí dự án: Khu dân cư Tổ 8, phường Bình Định, thị xã An Nhơn
Diện tích đầu tư: 0.1 ha
Mục tiêu xây dựng: Đầu tư xây dựng khu thương mại, dịch vụ
Mức đầu tư tối thiểu (triệu USD): Tùy quy mô

74. Dự án Khu thương mại dịch vụ A9

Vị trí dự án: Khu dân cư Tổ 9, phường Bình Định, thị xã An Nhơn
Diện tích đầu tư: 0.1 ha
Mục tiêu xây dựng: Đầu tư xây dựng khu thương mại, dịch vụ
Mức đầu tư tối thiểu (triệu USD): Tùy quy mô

75. Dự án Khu thương mại dịch vụ A10

Vị trí dự án: Khu dân cư Tổ 10, phường Bình Định, thị xã An Nhơn
Diện tích đầu tư: 0.1 ha
Mục tiêu xây dựng: Đầu tư xây dựng khu thương mại, dịch vụ
Mức đầu tư tối thiểu (triệu USD): Tùy quy mô

76. Dự án Khu đô thị phân khu số 1, Phước Thuận

Vị trí dự án: Thuộc quy hoạch phân khu dọc Quốc lộ 19 mới, xã Phước Thuận, huyện Tuy Phước
Diện tích đầu tư: 25.29 ha
Mục tiêu xây dựng: Tạo quỹ đất phục vụ dân cư, TM – DV hỗn hợp, các công trình hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, góp phần chỉnh trang và phát triển đô thị
Mức đầu tư tối thiểu (triệu USD): 31 triệu USD

77. Dự án Bãi đậu xe thị trấn Tuy Phước

Vị trí dự án: Thị trấn Tuy Phước, huyện Tuy Phước
Diện tích đầu tư: 2 ha
Mục tiêu xây dựng: Hình thành khu phức hợp làm bãi đỗ xe, gara xe ôtô
Mức đầu tư tối thiểu (triệu USD): 2 triệu USD

78. Dự án Trung tâm thương mại

Vị trí dự án: Thị trấn Vân Canh, huyện Vân Canh
Diện tích đầu tư: 0.5 ha
Mục tiêu xây dựng: Đầu tư Trung tâm thương mại mua sắm
Mức đầu tư tối thiểu (triệu USD): 2 triệu USD

Fanpage: https://www.facebook.com/duanquynhon.vn

Rate this post
Date: 06-07-2021

Bài viết cùng danh mục

Bình Định khai thác quỹ đất dọc các tuyến cao tốc UBND tỉnh Bình Định vừa giao Sở Xây dựng tỉnh chủ trì, phối hợp với các ngành và UBND các địa phương liên quan khẩn trương đề xuất quy hoạch quỹ đất dọc hai bên tuyến đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía
Ngành thuế ‘bắt tay’ công an – công chứng giám sát mua bán bất động sản Tránh thất thu thuế, cơ quan thuế các địa phương sẽ phối hợp với công an, công chứng… để giám sát giao dịch mua bán bất động sản. Tổng cục Thuế (Bộ Tài chính) đang yêu cầu cục thuế
Phê duyệt quy hoạch 1/500 Khu đô thị – thương mại – dịch vụ phía Tây Bàu Hồ UBND tỉnh vừa phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị, thương mại – dịch vụ phía Tây Bàu Hồ, phường Hoài Hương, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định. Tổng diện tích
Nhận thông tin dự án