Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Bình Định giai đoạn 2020 – 2025

03/05/2021

Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Bình Định giai đoạn 2020 – 2025

Ngày 19/4/2021, UBND tỉnh đã phê duyệt Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Bình Định giai đoạn 2020 – 2025 nhằm cụ thể hóa các chỉ tiêu phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh theo Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Bình Định đã được duyệt.

Mục đích Kế hoạch nhằm góp phần chỉnh trang và phát triển đô thị theo hướng văn minh, hiện đại, đáp ứng tốt hơn nhu cầu nhà ở cho các tầng lớp dân cư với mức thu nhập khác nhau, đặc biệt là nhà ở cho các đối tượng có thu nhập thấp, người nghèo và các đối tượng chính sách xã hội theo quy định. Đồng thời góp phần cho công tác quản lý nhà nước nhằm đảm bảo thị trường bất động sản phát triển ổn định, lành mạnh.

Đến năm 2020, chỉ tiêu diện tích nhà ở bình quân toàn tỉnh đạt 25,3m²/người; diện tích nhà ở tối thiểu đạt 8,5m²/người. Đến năm 2025, chỉ tiêu diện tích nhà ở bình quân toàn tỉnh đạt 28,9m²/người; diện tích nhà ở tối thiểu đạt 10m²/người.

Về số lượng dự án đầu tư xây dựng nhà ở là 327 dự án, trong đó Nhà ở thương mại, khu đô thị và khu dân cư là 202 dự án, Nhà ở xã hội là 30 dự án, Nhà ở tái định cư là 95 dự án.

  • Dự án được phân bổ trên địa bàn thành phố Quy Nhơn là 49 Nhà ở thương mại, 25 Nhà ở xã hội, 08 Nhà ở tái định cư.
  • Thị xã An Nhơn là 14 Nhà ở thương mại, 02 Nhà ở xã hội. Thị xã Hoài Nhơn là 40 Nhà ở thương mại, 01 Nhà ở xã hội, 17 Nhà ở tái định cư.
  • Huyện Tây Sơn là 16 Nhà ở thương mại, 01 Nhà ở xã hội, 05 Nhà ở tái định cư.
  • Huyện Tuy Phước là 17 Nhà ở thương mại, 08 Nhà ở tái định cư.
  • Huyện Vân Canh là 08 Nhà ở thương mại, 01 Nhà ở xã hội, 03 Nhà ở tái định cư.
  • Huyện An Lão là 04 Nhà ở thương mại, 02 Nhà ở tái định cư.
  • Huyện Vĩnh Thạnh là 11 Nhà ở thương mại, 13 Nhà ở tái định cư.
  • Huyện Hoài Ân là 12 Nhà ở thương mại, 15 Nhà ở tái định cư.
  • Huyện Phù Mỹ là 04 Nhà ở thương mại.Huyện Phù Cát là 27 Nhà ở thương mại, 24 Nhà ở tái định cư.

Dự kiến nguồn vốn phát triển nhà ở giai đoạn 2020 – 2025 là 73.891 tỷ đồng. Trong đó Nhà ở thương mại 29.216 tỷ đồng, Nhà ở cho các đối tượng xã hội 6.821 tỷ đồng và Nhà ở Nhà ở riêng lẻ người dân tự xây 37.854 tỷ đồng.

Hiên nay, UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành có liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện Kế hoạch phát triển nhà ở.

Tham mưu đề xuất UBND tỉnh chấp thuận chủ đầu tư dự án phát triển nhà ở theo quy định của pháp luật về nhà ở; tổ chức lựa chọn nhà đầu tư dự án nhà ở xã hội theo quy định.

(Nguồn:binhdinhinvest.gov.vn)

Rate this post
Date: 03-05-2021

Bài viết cùng danh mục

Thẩm định hồ sơ xin chuyển đất rừng mở rộng dự án Casa Marina Resort dọc tuyến quốc lộ 1D phường Ghềnh Ráng. Chủ tịch tỉnh Bình Định đã giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, giải trình và báo
Các cụm công nghiệp ở Bình Định được nới rộng diện tích Một số cụm công nghiệp ở Bình Định được mở rộng diện tích lên đến hàng chục ha để thu hút đầu tư. Các cụm công nghiệp ở Bình Định được tỉnh này mở rộng diện tích để thu hút đầu tư. Theo
Bình Định phê duyệt 1/2000 quỹ đất dọc đường ven biển Đề Gi – Mỹ Thành Ngày 14/7/2021, UBND tỉnh đã phê duyệt đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Quỹ đất dọc đường ven biển đoạn Đề Gi – Mỹ Thành, huyện Phù Mỹ. Tổng diện tích lập quy hoạch khoảng 2.986ha
Nhận thông tin dự án