Danh sách dự án mời gọi đầu tư tại Quy Nhơn năm 2021 | Dự án Quy Nhơn

15/10/2021

Danh sách dự án mời gọi đầu tư tại Quy Nhơn năm 2021

DANH SÁCH DỰ ÁN MỜI GỌI ĐẦU TƯ NĂM 2021

 Khu dịch vụ du lịch tại Trường Cao đẳng y tế Bình Định

 • Tên dự án: Khu dịch vụ du lịch tại Trường Cao đẳng y tế Bình Định
 • Địa điểm đầu tư: Khu đất Trường Cao đẳng y tế Bình Định và Kho Công ty CP du lịch Bình Định.
 • Diện tích (ha): 0,65
 • Mục tiêu và quy mô dự án: Đầu tư xây dựng khu dịch vụ, du lịch với mật độ xây dựng tối đa 70%.
 • Mức đầu tư (triệu USD): Tùy quy mô
 • Cơ quan chuẩn bị thông tin: Sở Xây dựng

Cao ốc 26 Nguyễn Huệ

 • Tên dự án: Cao ốc 26 Nguyễn Huệ
 • Địa điểm đầu tư: Khu đất Bảo tàng tổng hợp Bình Định, số 26 Nguyễn Huệ, thành phố Quy Nhơn.
 • Diện tích (ha): 0,40
 • Mục tiêu và quy mô dự án: Đầu tư xây dựng khu phức hợp đa năng bao gồm các chức năng: Thương mại, dịch vụ, văn phòng, khách sạn.
 • Mức đầu tư (triệu USD): Tùy quy mô
 • Cơ quan chuẩn bị thông tin: Sở Xây dựng

Khu khách sạn cao cấp K200

 • Tên dự án: Khu khách sạn cao cấp K200
 • Địa điểm đầu tư: Khu đất K200, đường An Dương Vương, thành phố Quy Nhơn.
 • Diện tích (ha): 1,08
 • Mục tiêu và quy mô dự án: Đầu tư xây dựng khu khách sạn cao cấp tiêu chuẩn 5 sao phục vụ du lịch, nhằm cụ thể hóa đồ án Quy hoạch chung xây dựng thành phố Quy Nhơn và vùng phụ cận đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2020 và đồ án Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Không gian du lịch Vịnh Quy Nhơn.
 • Mức đầu tư (triệu USD): Tùy quy mô
 • Cơ quan chuẩn bị thông tin: Sở TNMT
Khu đất K200, đường An Dương Vương

Khu đất K200, đường An Dương Vương

Khu chung cư thương mại tại 25 Tây Sơn (số cũ 72B Tây Sơn)

 • Tên dự án: Khu chung cư thương mại tại 25 Tây Sơn (số cũ 72B Tây Sơn)
 • Địa điểm đầu tư: Khu đất 25 Tây Sơn (số cũ 72B Tây Sơn), thành phố Quy Nhơn.
 • Diện tích (ha): 0,70
 • Mục tiêu và quy mô dự án: Đầu tư xây dựng khu phức hợp đa năng bao gồm các chức năng: Thương mại, dịch vụ, văn phòng và chung cư thương mại. Chiều cao khách sạn tối thiểu 25 tầng; khối đế công trình khoảng 04 tầng; mật độ xây dựng từ 40% ÷ 50%. Chiều cao chung cư tối thiểu 35 tầng, khối đế công trình khoảng 04 tầng; mật độ xây dựng từ 45% ÷ 60%.
 • Mức đầu tư (triệu USD): Tùy quy mô
 • Cơ quan chuẩn bị thông tin: Sở TNMT
Khu chung cư thương mại tại 25 Tây Sơn (số cũ 72B Tây Sơn)

Khu chung cư thương mại tại 25 Tây Sơn (số cũ 72B Tây Sơn)

Điểm du lịch số 8C – Tuyến du lịch, dịch vụ Quy Nhơn – Sông Cầu

 • Tên dự án: Điểm du lịch số 8C – Tuyến du lịch, dịch vụ Quy Nhơn – Sông Cầu
 • Địa điểm đầu tư: Phường Ghềnh Ráng, TP Quy Nhơn.
 • Diện tích (ha): 32,80
 • Mục tiêu và quy mô dự án: Cụ thể hóa Quy hoạch điều chỉnh 1/2000 Các điểm du lịch – dịch vụ dọc tuyến đường Quy Nhơn – Sông Cầu, thành phố Quy Nhơn được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1976/QĐ-UBND ngày 12/6/2019.
 • Mức đầu tư (triệu USD): Tùy quy mô
 • Cơ quan chuẩn bị thông tin: Sở Xây dựng
Điểm du lịch số 8C – Tuyến du lịch, dịch vụ Quy Nhơn – Sông Cầu

Điểm du lịch số 8C – Tuyến du lịch, dịch vụ Quy Nhơn – Sông Cầu

Khu du lịch nghỉ dưỡng, điểm số 9H – Tuyến Quy Nhơn – Sông Cầu

 • Tên dự án: Khu du lịch nghỉ dưỡng, điểm số 9H – Tuyến Quy Nhơn – Sông Cầu
 • Địa điểm đầu tư: Phường Ghềnh Ráng, TP Quy Nhơn.
 • Diện tích (ha): 38,20
 • Mục tiêu và quy mô dự án: Cụ thể hóa Quy hoạch điều chỉnh 1/2000 Các điểm du lịch – dịch vụ dọc tuyến đường Quy Nhơn – Sông Cầu, thành phố Quy Nhơn được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1976/QĐ-UBND ngày 12/6/2019.
 • Mức đầu tư (triệu USD): Tùy quy mô
 • Cơ quan chuẩn bị thông tin: Sở Xây dựng
Danh sách dự án mời gọi đầu tư tại Quy Nhơn năm 2021

Danh sách dự án mời gọi đầu tư tại Quy Nhơn năm 2021

Trung tâm thương mại tại đường Lê Thanh Nghị

 • Tên dự án: Trung tâm thương mại tại đường Lê Thanh Nghị
 • Địa điểm đầu tư: Đảo 1A Bắc sông Hà Thanh, phường Đống Đa, thành phố Quy Nhơn.
 • Diện tích (ha): 0,45
 • Mục tiêu và quy mô dự án: Xây dựng Khu trung tâm thương mại dịch vụ.
 • Mức đầu tư (triệu USD): Tùy quy mô
 • Cơ quan chuẩn bị thông tin: Thành phố Quy Nhơn

Khu thương mại dịch vụ (TMDV1)

 • Tên dự án: Khu thương mại dịch vụ (TMDV1)
 • Địa điểm đầu tư: Đông đường Nguyễn Trọng Trì, phường Nhơn Bình. Thành phố Quy Nhơn.
 • Diện tích (ha): 0,25
 • Mục tiêu và quy mô dự án: Trung tâm thương mại dịch vụ với mật độ xây dựng ≤ 60%, tầng cao ≥ 9 tầng.
 • Mức đầu tư (triệu USD): Tùy quy mô
 • Cơ quan chuẩn bị thông tin: Thành phố Quy Nhơn

Khu thương mại dịch vụ (TMDV2)

Tên dự án: Khu thương mại dịch vụ (TMDV2)
Địa điểm đầu tư: Đông đường Nguyễn Trọng Trì, phường Nhơn Bình. Thành phố Quy Nhơn.
Diện tích (ha): 0,20
Mục tiêu và quy mô dự án: Trung tâm thương mại dịch vụ với mật độ xây dựng ≤ 60%, tầng cao ≥ 9 tầng.
Mức đầu tư (triệu USD): Tùy quy mô
Cơ quan chuẩn bị thông tin: Thành phố Quy Nhơn

Dự án du lịch tại Điểm số 2 (2-1), KDL Biển Nhơn Lý – Cát Tiến

Tên dự án: Dự án du lịch tại Điểm số 2 (2-1), KDL Biển Nhơn Lý – Cát Tiến
Địa điểm đầu tư: KKT Nhơn Hội.
Diện tích (ha): 28,30
Mục tiêu và quy mô dự án: Khu khách sạn cao tầng, nhà hàng, khu vui chơi giải trí.
Mức đầu tư (triệu USD): 500
Cơ quan chuẩn bị thông tin: Ban Quản lý Khu kinh tế

Dự án du lịch tại Điểm số 2 (2-2), KDL Biển Nhơn Lý – Cát Tiến

Tên dự án: Dự án du lịch tại Điểm số 2 (2-2), KDL Biển Nhơn Lý – Cát Tiến
Địa điểm đầu tư: KKT Nhơn Hội.
Diện tích (ha): 40,20
Mục tiêu và quy mô dự án: Khu khách sạn cao tầng, nhà hàng, khu vui chơi giải trí.
Mức đầu tư (triệu USD): 600
Cơ quan chuẩn bị thông tin: Ban Quản lý Khu kinh tế

Khu vui chơi giải trí thuộc Khu Lõi Đô thị

Tên dự án: Khu vui chơi giải trí thuộc Khu Lõi Đô thị
Địa điểm đầu tư: KKT Nhơn Hội.
Diện tích (ha): 7,60
Mục tiêu và quy mô dự án: Tổ hợp các công trình vui chơi giải trí hiện đại, tổ hợp barm pub, rạp chiếu phim, …v.v.
Mức đầu tư (triệu USD): 400
Cơ quan chuẩn bị thông tin: Ban Quản lý Khu kinh tế

Danh sách dự án mời gọi đầu tư tại Quy Nhơn năm 2021

Ảnh minh họa

Khu phức hợp Văn hóa thuộc Khu lõi Đô thị

Tên dự án: Khu phức hợp Văn hóa thuộc Khu lõi Đô thị
Địa điểm đầu tư: KKT Nhơn Hội.
Diện tích (ha): 5,15
Mục tiêu và quy mô dự án: Tổ hợp công trình Nhà văn hóa, câu lạc bộ thanh thiếu niên, bảo tàng, thư viện, nhà hát, rạp xiếc.
Mức đầu tư (triệu USD): 200
Cơ quan chuẩn bị thông tin: Ban Quản lý Khu kinh tế

Khu phức hợp Văn phòng thương mại thuộc Khu lõi Đô thị

Tên dự án: Khu phức hợp Văn phòng thương mại thuộc Khu lõi Đô thị
Địa điểm đầu tư: KKT Nhơn Hội.
Diện tích (ha): 20,18
Mục tiêu và quy mô dự án: Tổ hợp Văn phòng, Nhà ở, thương mại.
Mức đầu tư (triệu USD): 800
Cơ quan chuẩn bị thông tin: Ban Quản lý Khu kinh tế

Khu Khách sạn, trung tâm hội nghị hội thảo thuộc Khu lõi Đô thị

Tên dự án: Khu Khách sạn, trung tâm hội nghị hội thảo thuộc Khu lõi Đô thị
Địa điểm đầu tư: KKT Nhơn Hội.
Diện tích (ha): 6,60
Mục tiêu và quy mô dự án: Khách sạn cao cấp phục vụ khách du lịch và Hội nghị, Hội thảo.
Mức đầu tư (triệu USD): 500
Cơ quan chuẩn bị thông tin: Ban Quản lý Khu kinh tế

Khu khách sạn cao tầng tại Điểm số 1 – Khu du lịch Biển Nhơn Lý – Cát Tiến

Tên dự án: Khu khách sạn cao tầng tại Điểm số 1 – Khu du lịch Biển Nhơn Lý – Cát Tiến
Địa điểm đầu tư: KKT Nhơn Hội.
Diện tích (ha): 33,65
Mục tiêu và quy mô dự án: Khu khách sạn cao tầng, thương mại, dịch vụ.
Mức đầu tư (triệu USD): 2.000
Cơ quan chuẩn bị thông tin: Ban Quản lý Khu kinh tế

Danh sách dự án mời gọi đầu tư tại Quy Nhơn năm 2021

Khu khách sạn cao tầng tại điểm số 1, tuyến du lịch biển Nhơn Lý – Cát Tiến

Khu đô thị tại Phân khu số 1, Khu đô thị du lịch sinh thái Nhơn Hội

Tên dự án: Khu đô thị tại Phân khu số 1, Khu đô thị du lịch sinh thái Nhơn Hội
Địa điểm đầu tư: KKT Nhơn Hội.
Diện tích (ha): 57,23
Mục tiêu và quy mô dự án: Khu đô thị.
Mức đầu tư (triệu USD): 14.000
Cơ quan chuẩn bị thông tin: Ban Quản lý Khu kinh tế

Khu đô thị tại Phân khu số 3, Khu đô thị du lịch sinh thái Nhơn Hội

Tên dự án: Khu đô thị tại Phân khu số 3, Khu đô thị du lịch sinh thái Nhơn Hội
Địa điểm đầu tư: KKT Nhơn Hội.
Diện tích (ha): 36
Mục tiêu và quy mô dự án: Khu đô thị.
Mức đầu tư (triệu USD): 10.000
Cơ quan chuẩn bị thông tin: Ban Quản lý Khu kinh tế

Danh sách dự án mời gọi đầu tư tại Quy Nhơn năm 2021

Khu đô thị du lịch sinh thái Nhơn Hội

Khu du lịch Tân Thanh

Tên dự án: Khu du lịch Tân Thanhi
Địa điểm đầu tư: KKT Nhơn Hội.
Diện tích (ha): 57
Mục tiêu và quy mô dự án: Khu du lịch, dịch vụ.
Mức đầu tư (triệu USD): 500
Cơ quan chuẩn bị thông tin: Ban Quản lý Khu kinh tế

Danh sách dự án mời gọi đầu tư tại Quy Nhơn năm 2021

Phối cảnh dự án Khu du lịch Tân Thanh

Điểm du lịch số 2A – Tuyến du lịch, dịch vụ Quy Nhơn – Sông Cầu

Tên dự án: Điểm du lịch số 2A – Tuyến du lịch, dịch vụ Quy Nhơn – Sông Cầu
Địa điểm đầu tư: Phường Ghềnh Ráng, TP Quy Nhơn.
Diện tích (ha): 33,50
Mục tiêu và quy mô dự án: Cụ thể hóa Quy hoạch điều chỉnh 1/2000 Các điểm du lịch – dịch vụ dọc tuyến đường Quy Nhơn – Sông Cầu, thành phố Quy Nhơn được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1976/QĐ-UBND ngày 12/6/2019.
Mức đầu tư (triệu USD): Tùy quy mô
Cơ quan chuẩn bị thông tin: TP. Quy Nhơn

Rừng cảnh quan kết hợp điểm dừng chân ngắm cảnh dọc tuyến Quốc lộ1D

Tên dự án: Rừng cảnh quan kết hợp điểm dừng chân ngắm cảnh dọc tuyến Quốc lộ1D
Địa điểm đầu tư: Phía Đông Quốc lộ 1D phường Ghềnh Ráng, thành phố Quy Nhơn.
Diện tích (ha): 19,15
Mục tiêu và quy mô dự án: Cụ thể hóa đồ án quy hoạch chi tiết 1/500 Công trình: Quy hoạch rừng cảnh quan kết hợp điểm dừng chân ngắm cảnh dọc tuyến Quốc lộ1D được UBND thành phố Quy Nhơn phê duyệt tại Quyết định số 588/QĐ-UBND ngày 20/6/2018.
Mức đầu tư (triệu USD): Tùy quy mô.
Cơ quan chuẩn bị thông tin: TP. Quy Nhơn.

Điểm du lịch số 2A – Tuyến du lịch, dịch vụ Quy Nhơn – Sông Cầu

Điểm du lịch số 2A – Tuyến du lịch, dịch vụ Quy Nhơn – Sông Cầu

Fanpage thông tin bất động sản Quy Nhơn: https://www.facebook.com/duanquynhon.vn

Rate this post
Date: 15-10-2021

Bài viết cùng danh mục

40 dự án BĐS không nghiêm túc báo cáo tiến độ xây dựng tại Phú Yên Trong số 40 dự án bất động sản của các chủ đầu tư không nghiêm túc báo cáo tiến độ xây dựng vừa bị tỉnh Phú Yên công khai có nhiều dự án nhà ở, khu du lịch sinh
Bắt đầu từ tháng 1/2022 “siết” vay vốn mua nhà ở xã hội Ngân hàng nhà nước chính thức “siết” ưu đãi vay mua, thuê nhà ở xã hội từ tháng 1/2022. Ngân hàng nhà nước vừa ban hành Thông tư 20 sửa đổi Thông tư 25 về việc hướng dẫn cho vay vốn ưu
Bình Định tiếp tục giao công ty con Capital House làm CĐT dự án 860 tỷ Khu NƠXH phía Tây đường Trần Nhân Tông, TP Quy Nhơn rộng 14.145m2, cao 18 tầng với khoảng 795 căn hộ do hai công ty con của Capital House làm chủ đầu tư. Ông Nguyễn Tự Công Hoàng, Phó
Nhận thông tin dự án