Đấu giá lô đất B1-74 tại Khu đô thị mới An Phú Thịnh Quy Nhơn

01/10/2020

Ngày 10/9/2020, UBND tỉnh ban hành Tiêu chí đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện dự án xây dựng Nhà chung cư hỗn hợp tại lô đất B1-74 thuộc Khu Đô thị mới An Phú Thịnh, phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn.

khu-do-thi-an-phu-thinh-quy-nhon

Quy mô lô đất B1-74 Đô thị mới An Phú Thịnh

Khu đất tổ chức đấu giá có diện tích là 4.530,0m2, có giới cận:

  • Phía Bắc giáp đường quy hoạch số 1;
  • Phía Nam giáp đường quy hoạch số 3A;
  • Phía Đông giáp đường quy hoạch số 21A;
  • Phía Tây giáp đường quy hoạch số 20.

Mục đích sử dụng đất là đất xây dựng Nhà chung cư hỗn hợp (đất ở), số tầng cao là 20 tầng. Tổng vốn đầu tư tối thiểu để thực hiện dự án (không bao gồm tiền sử dụng đất trúng đấu giá quyền sử dụng đất) là 620,51 tỷ đồng.

Tiến độ thực hiện dự án B1-74 Đô thị An Phú Thịnh

Về tiến độ thực hiện dự án, trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày có Quyết định của UBND tỉnh công nhận kết quả đấu giá quyền sử dụng đất, chủ đầu tư phải hoàn tất các thủ tục chuẩn bị đầu tư theo đúng quy định hiện hành để có thể khởi công xây dựng các hạng mục của dự án; trong thời hạn 01 tháng kể từ ngày có giấy phép xây dựng, chủ đầu tư phải tiến hành khởi công xây dựng công trình; thời gian thi công xây dựng công trình dự án không quá 30 tháng kể từ ngày có giấy phép xây dựng.

Tổ chức kinh tế tham gia đấu giá quyền sử dụng đất thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất theo quy định tại Điều 55 của Luật Đất đai năm 2013.

Cơ quan đầu mối trong việc tổ chức đấu giá khu đất này là Sở Tài nguyên và Môi trường.

Nguồn: http://binhdinhinvest.gov.vn/

Rate this post
Date: 01-10-2020

Bài viết cùng danh mục

Bình Định phê duyệt tỷ lệ 1/2.000 một số phường nội thành Tp Quy Nhơn Vừa qua, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 535/QĐ-UBND ngày 21/02/2022 về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 12 phường nội thành thành phố Quy Nhơn. Nhằm cụ thể định hướng đồ
Việt Nam phát triển kiến trúc hiện đại – bền vững – giàu bản sắc văn hóa dân tộc Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành vừa ký Quyết định 1246/QĐ-TTg phê duyệt Định hướng phát triển kiến trúc Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Mục tiêu tổng quát là
Quy Nhơn điều chỉnh quy hoạch phân khu 12 phường nội thành Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Nguyễn Tự Công Hoàng vừa ký Quyết định số 3920/QĐ-UBND về việc phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 12 phường nội thành thành phố Quy Nhơn. Theo đó, đồ
Nhận thông tin dự án